Latest News

`Pedagogy Training For Teachers´

~~~~~~~ `Pedagogy Training For Teachers´~~~~~~~ နည္းပညာတကၠသိုလ္(လားရႈိး) ႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္ (လားရႈိး) တို႔ပူးေပါင္း […]…

`Pedagogy Training For Teachers´

~~~~~~~ `Pedagogy Training For Teachers´~~~~~~~ နည္းပညာတကၠသိုလ္(လားရႈိး) ႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္ (လားရႈိး) တို႔ပူးေပါင္း […]…